over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

splitsing in appartementsrechten


Bij de term appartementsrechten  kunt u denken aan grote gebouwen of complexen van gebouwen, bestaande uit vele woningen en/of winkels met parkeergelegenheden. Eigenlijk zijn appartementsrechten zelfstandige eigendomsrechten. Ook kunt u denken aan een benedenwoning met één of meer bovenwoningen of aan een aantal vrijstaande woningen, zoals een complex woningen voor ouderen en vakantiewoningen.

splitsingsakte

Als de infrastructuur en de bouwkwaliteit van het pand voldoende zijn, én de Huisvestings-
verordening van de betreffende gemeente dit toestaat, kan elk soort registergoed worden gesplitst in appartementsrechten en daarna individueel worden verkocht.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot ondersplitsing of wijziging van een bestaande splitsing. Dit kan voor een reeds bestaand complex praktische en eventueel ook financiële voordelen bieden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het wijzigen of ondersplitsen van extra appartementen binnen het complex.

U krijgt een persoonlijk gesprek met één van onze juristen om u te informeren over de te volgen procedure bij het splitsen in appartementsrechten. Wij doen een uitgebreid onderzoek naar de juridische status van partijen en sluiten mogelijke risico’s voor u uit.

De splitsing in appartementsrechten wordt door ons voor u vastgelegd in de notariële splitsingsakte.

splitsingstekening

Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten precies aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van het kadaster ingeschreven en zijn door iedereen op te vragen en in te zien. Eén van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing.

Het modelreglement van de Koninklijke Beroepsorganisatie wordt daarbij gebruikt als uitgangspunt.