over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

eigen woning en financiering, maak kennis met Broekema Notaris


Wanneer u een nieuwe woning gaat (laten) bouwen, een bestaande woning gaat kopen of een financiering nodig heeft door het geven van een hypotheek, stellen wij een leveringsakte en/of een hypotheekakte voor u op. Wij verrichten als notariskantoor in dit kader meer dan 25 wettelijk verplichte werkzaamheden voor u.

Broekema Notaris concept

Voordat wij u stukken toezenden krijgt u de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Het doel van dit gesprek is u te informeren over de te volgen procedure om de woning in uw eigendom te verkrijgen en/of uw woning met een hypotheek te bezwaren; daarnaast inventariseert onze jurist, samen met u, uw persoonlijke situatie.

De ervaring leert dat de werkelijke behoefte van de klant soms anders is, dan waar hij in eerste instantie aan dacht. De jurist bespreekt dan ook, samen met u, de vervolgstappen die nodig zijn om u een onbezorgd en plezierig woongenot te laten ervaren. Voor nu en in de toekomst.

Wij doen een uitgebreid onderzoek naar de juridische status van partijen en de woning.

uitsluiten risico’s

Kortom wij sluiten mogelijke risico’s voor u uit!

Als sluitstuk volgt een zorgvuldige aktepassering met ruime aandacht voor de evaluatie van de procedure voorafgaand aan het passeren van de akte(n) en een laatste controle van praktische zaken, zoals de overdracht van de sleutels, de feitelijke status van de woning, het checken van de offerte, enzovoorts.

Behalve de controle van de juridische afspraken en de fiscale aspecten van de koop en financiering, wordt het betalingsverkeer tussen partijen door ons volledig begeleid. Deze begeleiding verloopt volgens strenge richtlijnen.
Bij een koop is de verkoper hierdoor verzekerd van de ontvangst van de koopsom en de koper weet dat hij eigenaar wordt zonder dat er nog verplichtingen van de verkoper op de woning rusten.

contact

Indien u meer informatie of een offerte wilt, kunt u contact opnemen met Arntine Bethe.