over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

vereniging of stichting


De keuze tussen het oprichten van een vereniging of stichting is afhankelijk van welk doel u wilt bereiken. Wilt u in een verenigingsverband samen iets bereiken of doet u dit al? Sport, muziek, toneel, politiek of levensbeschouwing: ieder doel kan een reden zijn om een vereniging op te richten. Bij de oprichting van een stichting komt al gauw een ideëel doel kijken, waarbij het krijgen van subsidie mede van belang kan zijn.

vereniging

U kunt via ons een vereniging oprichten of de statuten van een bestaande
–niet bij notariële akte opgerichte– vereniging in een notariële akte laten vastleggen. Zonder notariële akte heeft een vereniging namelijk geen volledige rechtsbevoegdheid. De vastlegging van de statuten van de vereniging bij de notaris akte levert dat wel direct op. Een vereniging heeft in elk geval leden en een bestuur. De statuten regelen de verhouding tussen die beide organen. Om persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur te voorkomen wordt de vereniging ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

stichting

Een stichting kan alleen maar geldig worden opgericht bij notariële akte. In de akte worden de statuten vastgelegd, waaronder de naam, de plaats van vestiging en het doel van de stichting. Een stichting heeft geen leden, wel is er een bestuur dat altijd eindverantwoordelijk is. Ook bij de stichting is het nodig deze in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, het bestuur is dan niet persoonlijk aansprakelijk.

good corporate governance

Ook buiten het ideële gebied speelt de stichting een belangrijke rol op bijvoorbeeld de gebieden van maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg en woningbouwbeleid. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden, ook wel Good Corporate Governance genoemd, neemt hier de laatste jaren een steeds grotere plaats in.

contact

Of het nu een stichting of vereniging betreft: bij ons krijgt een persoonlijke behandelaar die samen met u invulling op maat geeft aan uw wensen. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.