over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

column Haren de Krant februari 2015


gepost op
19 februari, 2015
geschreven door
Henk Broekema
categorie
laatste nieuws
reacties
0 reacties

Mijn geld, mijn leven.

 

De Rijksoverheid voert op dit moment een campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. U kent vast de radio- en televisiespotjes.

In het kader van huiselijk geweld is er één groep die er uitgelicht wordt. Het betreft de ouderen. In Nederland wordt 1 op de 20 ouderen mishandeld. De mishandeling kent vele vormen: verwaarlozing, financiële uitbuiting, fysieke, geestelijke en zelfs seksuele mishandeling.

Het ministerie van VWS kent het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. In het Actieplan is een aantal actiepunten geformuleerd om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden.

In een zevental gemeenten zijn pilots opgezet die ten doel hebben gemeenten toe te rusten om financiële uitbuiting (beter) te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Financiële uitbuiting kent vele vormen en gaat van kleine tot hele forse bedragen.

Staatssecretaris Van Rijn heeft de pilots op 4 oktober 2013 aangekondigd op het landelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Bij de pilots zijn betrokken het Steunpunt Huiselijk Geweld, woon-, zorg- en welzijnspartijen, alsook vertegenwoordigers van het notariaat en de banken. Binnenkort worden de resultaten van de pilots landelijk beschikbaar.

De gemeente Groningen is één van de zeven pilotgemeenten.

Als notaris ben ik in Groningen bij de pilot betrokken geweest.

Uit de pilot in Groningen is naar voren gekomen dat samenwerking tussen hulpverlening, politie/justitie, banken, notariaat en professionele bewindvoerders noodzakelijk is in het kader van de bestrijding en voorkoming van financiële uitbuiting van ouderen.

Banken en notarissen spelen hierbij een belangrijke rol.

Wanneer er direct persoonlijk contact is tussen de oudere en een medewerker van een bank of met de notaris, bestaat de mogelijkheid om signalen die duiden op financiële uitbuiting of het creëren van een mogelijkheid van financiële uitbuiting te herkennen. De notaris kan de oudere veelal helpen de financiële uitbuiting te voorkomen of stop te zetten.

RSS nuzakelijk

Recente berichten

Recente reacties

reageer