over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

erven, verklaring van erfrecht en verdelen

verklaring van erfrecht of executele

Na een overlijden vragen banken en andere instellingen vaak om een bewijs wie erfgenaam of executeur is. Zo’n bewijs kan de notaris in een verklaring van erfrecht of verklaring van executele afgeven.

Wij zoeken voor u uit of er een testament bekend is bij het Centraal Testamentenregister. Daarnaast informeren wij bij gemeenten naar de naaste verwanten.
Aan de hand van deze informatie kan worden vastgesteld wie erfgenaam is van de overledene. Het is ook mogelijk dat iemand in het testament benoemd is tot executeur om de zaken te kunnen afhandelen. In dat geval geven wij aan die persoon een verklaring van executele af.

Als meerdere personen erfgenaam zijn kan ook via ons een volmacht worden geregeld, waarna de afwikkeling door één van de erfgenamen mogelijk is. Natuurlijk moet die dan na afloop rekening en verantwoording aan de andere erfgenamen afleggen.

Ingeval er een minderjarige erfgenaam is zijn er speciale wettelijke regels van toepassing en dient de kantonrechter ook te worden betrokken bij de afwikkeling.

aangifte erfbelasting en/of complete begeleiding afwikkeling erfenis

Als u hulp nodig heeft bij de verdere afwikkeling van de erfenis zorgt Broekema Notaris daar ook voor. Op bijna alle gebieden die komen kijken bij de afwikkeling van de erfenis zullen wij u kunnen helpen. Ook in een situatie waarin u geen tijd heeft of mogelijkheden ziet om de nalatenschap af te wikkelen kunnen wij alles voor u regelen. Ons werk is er namelijk volledig op gericht u te ontzorgen.

Mochten er te veel gevoeligheden of zelfs wantrouwen tussen de erfgenamen bestaan, dan kunnen wij als onafhankelijke derde een goede rol vervullen en leiden wij de zaak in goede banen.

Na het in kaart brengen van wat er allemaal tot de erfenis behoort werken wij de lopende zaken af. U wordt door ons gedurende de afwikkeling natuurlijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Wij verzorgen ook voor u de  aangifte erfbelasting en de bijbehorende correspondentie met de belastingdienst.

Bij de complete afwikkeling van de nalatenschap wordt er tenslotte een rekening en verantwoording door ons opgemaakt met een akte van verdeling.  Als er onder de erfgenamen nog een minderjarige is of als er zich in de erfenis een onroerende zaak of aandelen in een B.V. bevinden, gebeurt de vastlegging of de verdeling van de erfenis verplicht bij notariële akte.

contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema of Sandra van Koeveringe. Desgewenst komen we graag bij u thuis langs, zonder extra kosten in rekening te brengen.