over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

echtscheiden of beëindiging samenwoning


Wanneer u uw samenwoning wilt beëindigen of wanneer u van echt gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap gaat ontbinden,  is er vaak reden om het gemeenschappelijk vermogen te verdelen. Dat geldt bij een huwelijk zowel voor mensen die in een (beperkte) gemeenschap van goederen zijn getrouwd als voor degenen die huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt. Vaak hebben zij ook een deel van het vermogen gemeenschappelijk.

eigen woning of aandelen in B.V.

Als tot het gezamenlijk vermogen een eigen woning  of andere onroerende zaken behoren, moet de verdeling bij de notaris plaatsvinden. Ook de verdeling van aandelen in een B.V. moet in een notariële akte worden geregeld.

Natuurlijk kan bij het opstellen van de akte van verdeling ook het overige gehele vermogen worden verdeeld. Afspraken over de wijze van een eventuele uitkoop van de ex-partner of bijvoorbeeld afstand van het recht op elkaars (bijzonder) nabestaandenpensioen worden ook in de akte van verdeling vastgelegd.

aanpassen testamenten

Wij bekijken ook samen met u wat er gebeurt als u kom te overlijden. Vaak is er ook aanleiding om een testament te maken als u er nog geen had of juist uw bestaande testament te wijzigen.

contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.